Iğdır   Üniversitesi   Strateji   Geliştirme   Daire   Başkanlığı   2018   Yılı   Faaliyet   Raporu  yayınlandı.                                                                 

Dosyalar