Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
2021-2025 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İç Genelge 1 Yeni 10.04.2019 .pdf
İç Genelge 2 Yeni 22.04.2019 .docx
Strateji Geliştirme Kurulu Yeni 10.04.2019 .pdf
Stratejik Planlama Ekibi Yeni 22.04.2019 .docx
Stratejik Planlama Ekibi Alt Çalışma Grupları Yeni 11.04.2019 .pdf
Mevzuat Yeni 10.04.2019
Üniversiteler İçin Stratejik Plan Rehberi Yeni 10.04.2019
Kılavuz Rehber Diğer Belge ve Formlar Yeni 10.04.2019
2021-2025 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı Sunum Yeni 11.04.2019 .pptx
2021-2025 Stratejik Plan Dosya paketi Yeni 11.04.2019 .rar
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 1. Toplantısı Fotoğraflar Yeni 12.04.2019 .pdf
2021-2025 Stratejik Plan Hazırlık Programı Yeni 22.04.2019 .docx