Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Aile Yardımı Bildirimi (E-Devlet) Yeni 12.07.2019 .pdf
Performans Programı Hazırlama Rehberi Yeni 04.07.2019 .pdf
Standart Dosya Planı Yeni 04.07.2019 .pdf
Kamu Personeli Nakil Bildirim Sistemi Kullanım Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
Personel Ödemeleri 2019 Yılı Yeni Yıl işlemleri Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
Harcama Yönetim Sistemi Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
e-Yolluk Uygulama Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
Rota Oluşturma İşlemleri Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
e-Fatura Uygulama Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .pdf
Iğdır Üniversitesi Harcama Birimleri Rehberi Yeni 03.07.2019 .pdf
TKYS Taşınır Mal İşlemleri Klavuzu Yeni 03.07.2019 .docx
Taşınır Sistemi Tanımlama İşlemleri Kılavuzu Yeni 03.07.2019 .docx
Kamu İç Kontrol Rehberi 14.06.2017 .pdf
Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber 14.06.2017 .pdf