Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ  (Seri No: 1)

HARCAMA YETKİLİLERİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:15) TEMİNAT MEKTUPLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:16) KİŞİLERDEN ALACAKLAR

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:18) HAKEDİŞLERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:19) MAHSUP İŞLEMLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 22)(KESİN HESAP KANUNU TASARILARINA İLİŞKİN CETVELLER)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 24) MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 26) TAŞINIR KOD LİSTESİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 27) İHTİYAÇ FAZLASI TAŞINIRLARIN BEDELSİZ DEVRİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 29) BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 30) TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 32) TAŞINIRLARIN GEÇİCİ TAHSİSİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 34) AYLIKLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 38)MUHASEBE YETKİLİLERİNCE YAPILACAK YETKİ DEVRİ

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 39)TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 43)HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 54)(PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ(SIRA NO: 55)(ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)