Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Yeni 03.07.2019
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Yeni 03.07.2019
Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yeni 03.07.2019
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yeni 03.07.2019
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yeni 03.07.2019
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Yeni 03.07.2019
Taşınır Mal Yönetmeliği Yeni 03.07.2019
Kamu Konutları Yönetmeliği Yeni 03.07.2019
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yeni 03.07.2019
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik Yeni 03.07.2019
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yeni 03.07.2019