Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
kamu İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Plani (2019) Yeni 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu (2018) Yeni 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Genelgesi Yeni 29.07.2019 .pdf
Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartları Hakkındaki Genel Yazısı Yeni 29.07.2019 .pdf
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Yeni 23.08.2019 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Yeni 29.07.2019 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Süreç Tablosu Yeni 29.07.2019 .xls
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Yeni 29.07.2019 .pdf