Formlar

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
KBS-MYS Yetki Talep Formu 09.07.2020 .xlsx
Ödenek Talep Formu-(Program Bütçe-2022) 15.02.2022 .xlsx
Örnek Bütçe Tertipleri 08.02.2022 .jpg
Program Bütçe Dönüşüm Tablosu-2021 23.09.2021 .pdf
Kişi Borcu Hesaplama Tablosu 18.07.2019 .xls
Borç Senedi/Kefaletname 27.05.2022 .doc
KAMU ZARARI TAHSİLİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMU 11.08.2020 .doc
Vergi Kimlik Numaraları Yeni 09.08.2022 .docx
Harcama Birimleri Kod Listesi 09.03.2022 .xlsx
Ek Ders Kullanım Klavuzu (Ünipa) Yeni 27.10.2022 .pdf
Ek Ders Formları 01.04.2022 .xlsx
Ek Ders Veri Tipi Kodu Yeni 07.06.2022 .pdf
İLİŞİK KESME FORMU 14.06.2021 .xlsx
ÖRNEK BANKA LİSTESİ 05.07.2021 .xls
BİRİM RİSK FORMU 02.03.2022 .xlsx
TABLO-2 (RİSK KAYIT FORMU) 02.03.2022 .docx
TABLO-3 (RİSK OYLAMA FORMU) 02.03.2022 .docx
PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ FORMU 18.01.2022 .xls
PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ 08.09.2020 .jpg
Harcama Talimatı 28.02.2020 .xls
Muayane ve Kabul Komisyon Tutanağı 02.03.2020 .xls
Hizmet İşleri Kabul Tutanağı 02.03.2020 .doc
Yurtiçi Geçici ve Sürekli Yolluk Bildirimi 03.07.2019 .xlsx
Toplu Seyahat Bildirimi 18.07.2019 .xlsx
Harcama Belgeleri Diğer Formlar 03.07.2019 .xls
Çeşitli Ödemeler Bordrosu 03.07.2019 .xlsx
Aile Yardımı Bildirimi 03.07.2019 .xlsx
TAŞINIR İŞLEM FİŞİ TESLİM FORMU 24.01.2019 .docx
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KODLARI 05.12.2018 .docx
ÖDEME EMRİ TESLİM TUTANAĞI 21.01.2016 .docx
İç Mali Kontrol Formu 30.03.2015 .doc
Buluş Bildirim Formu 08.02.2019 .docx