İş Akış Şemaları

Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
STRATEJİK PLANLAMA BİRİMİ
Stratejik Planlama Süreci 23.06.2020 .pdf
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci 23.06.2020 .pdf
İÇ KONTROL BİRİMİ
Kamu Zararı 30.09.2020 .pdf
Zam ve Tazminat Ödemelerinin Kontrolü Süreci 23.06.2020 .pdf
Ön Mali Kontrol Süreci 23.06.2020 .pdf
Ödeme Emirlerinin Kontrolü Süreci 23.06.2020 .pdf
MUHASEBE VE RAPORLAMA BİRİMİ
Vergi Gönderme Süreci 23.06.2020 .pdf
Tubitak Proje Ödemeleri Süreci 23.06.2020 .pdf
Taşınmaz Kiraları Kontrol Süreci 23.06.2020 .pdf
Taşınmaz Kayıt Süreci 23.06.2020 .pdf
Taşınır İşlemleri Takip ve Konsolide Süreci 23.06.2020 .pdf
SGK Prim Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
Sayıştay Sorgularını Sonuçlandırma Süreci 23.06.2020 .pdf
Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Süreci 23.06.2020 .pdf
Mecburi Hizmet Borçlarının Tahakkuk ve Tahsil Süreci 23.06.2020 .pdf
Maaş Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
Kişi Borçlarının Tahakkuk ve Tahsili Süreci 23.06.2020 .pdf
Kesin Hesap Hazırlama Süreci 23.06.2020 .pdf
İcra ve Kesintiler Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
Harcırah Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
Ek Ders Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
Bütçe Gelirleri Takibi Süreci 23.06.2020 .pdf
BES Gönderme Süreci 23.06.2020 .pdf
Banka Ekstreleri Kontrol Süreci 23.06.2020 .pdf
Avrupa Birliği Projeleri Ödeme Süreci 23.06.2020 .pdf
BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ
Tenkis İşlemleri Süreci 23.06.2020 .pdf
Serbest Bırakma Süreci 23.06.2020 .pdf
Revize Süreci 23.06.2020 .pdf
Ödenek Gönderme Süreci 23.06.2020 .pdf
Ödenek Dağılımı Süreci 23.06.2020 .pdf
Ödenek Aktarma Süreci 23.06.2020 .pdf
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı Süreci 23.06.2020 .pdf
Gelirli Ödenek Ekleme Süreci 23.06.2020 .pdf
Gelir Fazlası Ödenek Kaydı Süreci 23.06.2020 .pdf
Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci 23.06.2020 .pdf
Bütçe İşlemlerinin İptal Süreci 23.06.2020 .pdf
Bütçe Hazırlama Süreci 23.06.2020 .pdf
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama Süreci 23.06.2020 .pdf