Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
2021-2025 Dönemi Stratejik Plan Yeni 18.12.2020 .pdf
2021-2025 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İç Genelge 1 10.04.2019 .pdf
İç Genelge 2 22.04.2019 .docx
Strateji Geliştirme Kurulu 10.04.2019 .pdf
Stratejik Planlama Ekibi 22.04.2019 .docx
Stratejik Planlama Ekibi Alt Çalışma Grupları 11.04.2019 .pdf
Mevzuat 10.04.2019
Üniversiteler İçin Stratejik Plan Rehberi 10.04.2019
Kılavuz Rehber Diğer Belge ve Formlar 10.04.2019
2021-2025 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı Sunum 11.04.2019 .pptx
2021-2025 Stratejik Plan Dosya paketi 11.04.2019 .rar
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları 1. Toplantısı Fotoğraflar 12.04.2019 .pdf
2021-2025 Stratejik Plan Hazırlık Programı 22.04.2019 .docx