Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
CARİ GİDERLER Yeni 19.02.2021 .pdf
PROGRAM BÜTÇE BİRİM KOD LİSTESİ Yeni 19.02.2021 .pdf
FORMLAR
KBS-MYS Yetki Talep Formu 09.07.2020 .xlsx
Ek Ders Formları Yeni 26.11.2020 .xlsx
İLİŞİK KESME FORMU Yeni 03.11.2020 .xlsx
VERGİ KİMLİK NUMARALARI 12.06.2020 .docx
PERSONEL NAKİL BİLDİRİMİ FORMU 17.09.2020 .xlsx
PROJE BAŞVURU BİLGİLERİ 08.09.2020 .jpg
KAMU ZARARI TAHSİLİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME FORMU 11.08.2020 .doc
Ödenek Talep Formu 10.02.2020 .docx
Harcama Talimatı 28.02.2020 .xls
Muayane ve Kabul Komisyon Tutanağı 02.03.2020 .xls
Hizmet İşleri Kabul Tutanağı 02.03.2020 .doc
Kişi Borcu Hesaplama Tablosu 18.07.2019 .xls
Yurtiçi Geçici ve Sürekli Yolluk Bildirimi 03.07.2019 .xlsx
Toplu Seyahat Bildirimi 18.07.2019 .xlsx
Harcama Belgeleri Diğer Formlar 03.07.2019 .xls
Çeşitli Ödemeler Bordrosu 03.07.2019 .xlsx
Aile Yardımı Bildirimi 03.07.2019 .xlsx
GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI 13.03.2019 .pdf
Buluş Bildirim Formu 08.02.2019 .docx
TAŞINIR İŞLEM FİŞİ TESLİM FORMU 24.01.2019 .docx
HARCAMA BİRİMLERİ VERGİ KİMLİK NUMARALARI 24.01.2019 .docx
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ YAZIŞMA KODLARI 05.12.2018 .docx
ÖDEME EMRİ TESLİM TUTANAĞI 21.01.2016 .docx
ÖRNEK BANKA LİSTESİ 16.06.2016 .xls
İç Mali Kontrol Formu 30.03.2015 .doc