Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ödenek Aktarma İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlıkları İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ödenek Gönderme İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ön Mali Kontrol Süreci (Harcama Belgeleri) İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ön Mali Kontrol Süreci (Vize) İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Rehber) İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Emanet İşlemi (Kefalet Sendika SGK Vergi İcra vb.) İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Gelir Tahsilâtı İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Kişilerden Alacaklar İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri ile Vezne Kontrol İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Araştırma Proje İşlemleri İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Taahhüt Kartı Açılması İşlemleri İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Tahsilât İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Taşınır Muhasebeleştirme İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Teminat Mektubu Kayıt İşlemi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Teminat Mektubu İadesi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Yevmiyelerin Arşivlenmesi İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Yönetim Dönemi Hesabı Hazırlık İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
İdare Faaliyet Raporu İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc
Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Şeması 12.02.2018 .doc