Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
2020 Yılı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu Yeni 14.04.2021 .pdf
Risk Eylem Planı Yeni 25.12.2020 .pdf
2019 Yılı İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu Yeni 25.12.2020 .pdf
kamu İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Plani (2019) 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu (2018) 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Genelgesi 29.07.2019 .pdf
Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartları Hakkındaki Genel Yazısı 29.07.2019 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 29.07.2019 .pdf
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 22.06.2020 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Süreç Tablosu 29.07.2019 .xls
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 29.07.2019 .pdf