Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
2019 YILI İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Yeni 01.06.2020 .pdf
kamu İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Plani (2019) 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu (2018) 23.08.2019 .pdf
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Genelgesi 29.07.2019 .pdf
Maliye Bakanlığının Kamu İç Kontrol Standartları Hakkındaki Genel Yazısı 29.07.2019 .pdf
Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 23.08.2019 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 29.07.2019 .pdf
Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Süreç Tablosu 29.07.2019 .xls
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi 29.07.2019 .pdf